Facebook

Jaćmierz

Dom św. Józefa

Jaćmierz, ul. Parkowa 3
38-530 Zarszyn

Ksiądz proboszcz Wojciech Szpytman wyremontował budynek wikarówki z przeznaczeniem na ochronkę. Państwo Grotowscy zapewnili zboże i opał. Siostry przybyły do Jaćmierza 1 czerwca 1943 r. Po objęciu domu zajęły się pracami przykościelnymi oraz pielęgnacją chorych w utworzonym „szpitaliku”, w domu parafialnym. W budynku tym z czasem rozpoczęły gromadzenie dzieci. Zorganizowały kurs kroju i szycia. W 1944 r. przez 6 tygodnie Jaćmierz był ciągle ostrzeliwany. W domu, w jednym z pokoi były sprawowane Msze św. w godzinach wolniejszych od nalotów. W skutek ostrzału część domu została zburzona, a sam budynek bardzo zniszczony. Po przejściu frontu parafia naprawiła zniszczenia, siostry zajęły się pracą w ochronce, pielęgnowały również ciężko chorą p. Grotowską. Zajęły się naprawą bielizny kościelnej z Nowotańca i Zarszyna, nie zaniedbując opieki nad kościołem jaćmierskim. Ochronka dla dzieci funkcjonowała do 1955 r., również w Bażanówce. Po zamknięciu przedszkola przez Wydział Oświaty, działała ochronka sezonowo do 1970 r. Siostrom pozostała katechizacja dzieci przedszkolnych w Jaćmierzu i Bażanówce. Wśród prac przykościelnych zajęły się również organistostwem. Po przejściu katechezy do szkół i przedszkoli siostry przestały katechizować. W latach 90. XX w. rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego, gdzie oprócz pomieszczeń potrzebnych parafii przewidziano mieszkanie dla sióstr. Do nowego domu parafialnego siostry przeprowadziły się w 1994 r. zajmując wyższą kondygnację budynku.

Siostry opiekują się obydwoma kościołami na terenie parafii, dbając o czystość bielizny liturgicznej oraz o wystrój kościoła w Jaćmierzu, z różnych okazji również w Bażanówce. W obydwu świątyniach posługuje siostra organistka. Siostry odwiedzają chorych oraz prowadzą modlitwy z parafianami.


Aktualności

Brak wpisów.