Facebook

Odrzykoń

Dom św. Józefa

Ul. Jana Pawła II 32
38-406 Odrzykoń

Państwo Starowieyscy z Bartkówki postarali się o mały drewniany dom, wraz z ogrodem oddając go zgromadzeniu. Zapewnili również o utrzymaniu dla trzech sióstr, nakładając obowiązek prowadzenia ochronki i pielęgnowania chorych. Realność stała się własnością zgromadzenia 3 października 1911 r., a w grudniu służebniczki prowadziły na terenie wsi kurs gospodarczy. Jednak do objęcia placówki siostry, przybyły dopiero 30 września 1912 r. Po przebyciu do Odrzykonia objęły swoją troską kościół i bieliznę kościelną. Opiekowały się chorymi. W jesieni na prośbę miejscowych kobiet zorganizowały kurs kroju i szycia, gotowania i higieny. Ponieważ sala ochronkowa nie była gotowa na przyjęcie dzieci, gromadzenie dzieci rozpoczęły dopiero na wiosnę 1913 r. Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej gromadziły dziewczęta w KSMŻ. Do 9 sierpnia 1962 r., prowadziły przedszkole, które po przejęciu przez Wydział Oświaty obsadzono personelem świeckim. Pozostawiono siostrom do wspólnego użytku kuchnię oraz mały pokoik. Siostry od września tegoż roku zamieszkały w budynku parafialnym. Od 1962 r. siostry przyjęły obowiązki zakrystianki w kościele parafialnym, a od września na prośbę rodziców prowadziły lekcje religii w salce parafialnej. Z czasem rozpoczęły katechizację dzieci szkolnych w Odrzykoniu i Bratkówce. Przedszkole państwowe opuściło dom dopiero w roku 1983. Dom w tym samym roku został sprzedany. W 1990 r. siostra podjęła obowiązki katechetki w miejscowej Szkole Podstawowej i przedszkolu państwowym.

Obecnie siostra katechetka uczy w Szkole Podstawowej, a siostra zakrystianka dba o wystrój kościoła oraz czystość bielizny liturgicznej. Prowadząc również dla dziewczynek DSM oraz powstałe w ostatnich latach Bractwo Celestyńskie.


Aktualności

Powrót rekolekcji do szkół

Rekolekcje są pomocą do dobrego przeżycia Wielkiego Postu i nawrócenia serca. Są one organizowane w parafiach i szkołach. W tym roku, po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią można już w pełni przeżywać te ćwiczenia duchowne. Część szkół wróciło do praktyki organizowania rekolekcji…

Dzieci na Drodze Krzyżowej w Odrzykoniu

W każdy czwartek w odrzykońskiej świątyni gromadzą się dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, by podążać za Jezusem po krzyżowej drodze. Dzieci chętnie i licznie uczestniczą w nabożeństwie, czytają rozważania do poszczególnych stacji, przygotowywane są przez s. Justynę Sieniawską. Tematem tegorocznej Drogi Krzyżowej…