Facebook

Sanok – ul. Lipińskiego

Dom Niepokalanego Serca Maryi

Ul. Lipińskiego 54 a
38-500 Sanok

Historia obecnej placówki rozpoczyna się w latach 60. XX w., wtedy to ks. Kazimierz Pyś ówczesny proboszcz rozpoczął starania o sprowadzenie na stałe służebniczek. Przez kilka lat prosił zgromadzenie o przyjęcie pracy wśród chorych oraz objęcie troską kościoła. Na mieszkanie dla sióstr przystosował budynek gospodarczy. Zgromadzenie przyjęło propozycję i pierwsze siostry zamieszkały we wrześniu 1969 r. Warunki mieszkaniowe były skromne, nie było wody i tym samym łazienki. Taki stan trwał do 1972 r., gdy dom poddano bardziej gruntownym remontom. Utrzymanie sióstr stanowiła pensja wypłacana przez księdza proboszcza. Od samego początku siostry objęły całkowitą opieką miejscowy kościół, czyli obowiązki zakrystianki oraz dbałość o bieliznę, porządek i wystrój. Jednym z celów, dla których siostry zostały sprowadzone była opieka nad chorymi, ale w latach 70. XX w. istniały już przechodnie, dlatego siostry tylko sporadycznie dawały zastrzyki czy stawiały bańki. W roku 1971 rozpoczęły katechizacje dzieci przedszkolnych. Z czasem objęły katechizacją również dzieci szkolne, a rok później również dzieci ze szkoły specjalnej (do tego roku nie były objęte katechizacją) oraz młodzież ze szkoły średniej. Po wejściu katechezy do szkół w 1990 r. siostry rozpoczęły katechizację w szkole podstawowej nr 3 i przedszkolu nr 9. Nadal kontynuowały katechezę w szkole specjalnej w salkach, a od 1998 r. katechizowały już tylko w SP nr 5 (szkoła specjalna). W ostatnich latach został przeprowadzony kolejny remont budynku, a w wcześniej istniejącym oratorium została erygowana kaplica.

Obecnie siostry obejmują swoją pracą pierwotnie podjęte obowiązki zakrystianki w pełnym zakresie. Kontynuują katechizację w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.


Aktualności