Facebook

Żuklin

Dom św. Kazimierza

Żuklin 14
37-220 Kańczuga

Kazimiera Kellermanowa, właścicielka dóbr w Kańczudze pragnąc jak najszybciej mieć w swoich dobrach Siostry Służebniczki ze Starej Wsi, by prowadziły szkółkę i ochronkę, dla dzieci z miasteczka, wynajęła tymczasowo domek z ogrodem i zapewniła, że da utrzymanie. Służebniczki, przybyły do Kańczugi 28 sierpień 1902 r. Podjęły prace z dziećmi przedszkolnymi i zajęły się chorymi w mieście i okolicznych wsiach: Siedleczce, Niżatycach oraz Żuklinie. Wzięły pod swoją opiekę kościół parafialny dbając o czystość bielizny i wystrój. Dom bardzo szybko okazał się za mały, dlatego przystąpiono do budowy domu na cele ochronki. Siostry w lepszych warunkach kontynuowały pracę wśród dzieci w ochronce. Niestety teren, na którym został wybudowany dom był terenem podmokłym. Dlatego dom szybko wymagał remontu i osuszenia. W szczególnie mokrych latach trzeba było zawieszać zajęcia w ochronce by osuszać pomieszczenia. Po mimo trudnych warunków siostry niestrudzenie dbały o wychowanie religijne dzieci. Prowadziły dla dziewcząt kursy kroju, szycia i robót ręcznych. Organizowały wieczornice dla kobiet i dziewcząt. Przedszkole pod zarządem służebniczek działało do 1962 r., kiedy to Wydział Oświaty przekazał przedszkole personelowi świeckiemu. Siostry w porozumieniu z proboszczem uporządkowały kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w kościele i urządzono tam punkt katechetyczny, w którym od kwietnia 1963 r. rozpoczęły gromadzenie dzieci przedszkolnych trzy razy w tygodniu na 4 godz. W celach zarobkowych siostry zajęły się szyciem kołder. Objęły obowiązki zakrystianki w kościele parafialnym. Troszczyły się o czystość bielizny do kościołów w Kańczudze i Siennowie. W 1990 r. po wejściu katechezy do szkół rozpoczęły katechizację w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Państwowym. W 1995 r. podjęły pracę organistki. Dom mieszkalny wybudowany na podmokłym terenie był cały czas zawilgocony i wymagał ciągłych remontów, w związku z tym zgromadzenie podjęło starania o znalezienie nowego budynku. Okazja tak nadarzyła się w 2000 r., gdy ks. Stanisław Raba, przedstawił propozycję przekazania swojego rodzinnego domu dla zgromadzenia. W 2001 r. siostry zamieszkały na terenie Żaklina.

Siostry pełnią pełną opiekę nad kościołem parafialnym oraz katechizują w Szkole Podstawowej. Prowadzą DSM oraz Bractwo Celestyńskie.


Aktualności

Powrót rekolekcji do szkół

Rekolekcje są pomocą do dobrego przeżycia Wielkiego Postu i nawrócenia serca. Są one organizowane w parafiach i szkołach. W tym roku, po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią można już w pełni przeżywać te ćwiczenia duchowne. Część szkół wróciło do praktyki organizowania rekolekcji…

“Idziemy za Tobą Jezu…”

“Idziemy za Tobą Jezu po trudnej drodze krzyżowej. Cierpiałeś za nasze grzechy, choć przecież jesteś Bogiem.” Dzieci z parafii w Kańczudze w każdy piątek o godz. 16:00 gromadzą się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej specjalnie dla nich przygotowanej. Są one prowadzone i animowane…

Zimowe atrakcje DSM z Kańczugi

Dziewczęca Służba Maryjna z Kańczugi skupia dziewczynki ze szkoły podstawowej. Opiekunką tej grupy jest s. Monika Sołowiej. Dziewczęta aktywnie włączają się w służbę liturgiczną, uczestniczą w spotkaniach. Mają też czas na wspólną zabawę. Na początku lutego z grupą…