Facebook

Żuklin

Dom św. Kazimierza

Żuklin 14
37-220 Kańczuga

Kazimiera Kellermanowa, właścicielka dóbr w Kańczudze pragnąc jak najszybciej mieć w swoich dobrach Siostry Służebniczki ze Starej Wsi, by prowadziły szkółkę i ochronkę, dla dzieci z miasteczka, wynajęła tymczasowo domek z ogrodem i zapewniła, że da utrzymanie. Służebniczki, przybyły do Kańczugi 28 sierpień 1902 r. Podjęły prace z dziećmi przedszkolnymi i zajęły się chorymi w mieście i okolicznych wsiach: Siedleczce, Niżatycach oraz Żuklinie. Wzięły pod swoją opiekę kościół parafialny dbając o czystość bielizny i wystrój. Dom bardzo szybko okazał się za mały, dlatego przystąpiono do budowy domu na cele ochronki. Siostry w lepszych warunkach kontynuowały pracę wśród dzieci w ochronce. Niestety teren, na którym został wybudowany dom był terenem podmokłym. Dlatego dom szybko wymagał remontu i osuszenia. W szczególnie mokrych latach trzeba było zawieszać zajęcia w ochronce by osuszać pomieszczenia. Po mimo trudnych warunków siostry niestrudzenie dbały o wychowanie religijne dzieci. Prowadziły dla dziewcząt kursy kroju, szycia i robót ręcznych. Organizowały wieczornice dla kobiet i dziewcząt. Przedszkole pod zarządem służebniczek działało do 1962 r., kiedy to Wydział Oświaty przekazał przedszkole personelowi świeckiemu. Siostry w porozumieniu z proboszczem uporządkowały kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w kościele i urządzono tam punkt katechetyczny, w którym od kwietnia 1963 r. rozpoczęły gromadzenie dzieci przedszkolnych trzy razy w tygodniu na 4 godz. W celach zarobkowych siostry zajęły się szyciem kołder. Objęły obowiązki zakrystianki w kościele parafialnym. Troszczyły się o czystość bielizny do kościołów w Kańczudze i Siennowie. W 1990 r. po wejściu katechezy do szkół rozpoczęły katechizację w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Państwowym. W 1995 r. podjęły pracę organistki. Dom mieszkalny wybudowany na podmokłym terenie był cały czas zawilgocony i wymagał ciągłych remontów, w związku z tym zgromadzenie podjęło starania o znalezienie nowego budynku. Okazja tak nadarzyła się w 2000 r., gdy ks. Stanisław Raba, przedstawił propozycję przekazania swojego rodzinnego domu dla zgromadzenia. W 2001 r. siostry zamieszkały na terenie Żaklina.

Siostry pełnią pełną opiekę nad kościołem parafialnym oraz katechizują w Szkole Podstawowej. Prowadzą DSM oraz Bractwo Celestyńskie.


Aktualności