Facebook

Jodłówka – dzień modlitw o powołania

W sobotę 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, koło Pruchnika, spotkałyśmy się na wspólnej modlitwie o powołania do naszego Zgromadzenia oraz dziękowałyśmy za łaskę wybrania każdej z nas. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 sióstr z naszej Prowincji, modliły się z nami również siostry postulantki, które wraz z s. socjuszką Małgorzatą poprowadziły modlitwę różańcową. Naszemu modlitewnemu spotkaniu przewodniczył ks. Józef Trela dyrektor Wydziału do spraw Zakonnych z Przemyśla, który wygłosił dla nas konferencję oraz odprawił Mszę św. W nawiązaniu do słów Ewangelii zadał nam pytanie, które trzeba przypominać sobie każdego dnia: „Czego szukacie?” Czego szukasz… pyta Cię Jezus. Natomiast ks. Jerzy Jakubiec tamtejszy proboszcz przedstawił nam historię parafii i cudownego obrazu Matki Bożej.