Facebook

Aktualności

Modlitwa Dzieci z Sanoka

Od 10 września, tj. od dnia beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi, dzieci z Ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku, modlą się za wstawiennictwem bł. Rodziny Ulmów. Dzieci zostały przygotowane, oglądając prezentacje. Codziennie gromadzą się w kaplicy polecając swoje rodziny,…

Jubileusz s. Angeliki

24 września, w Domu Prowincjalnym w Przemyślu, s. Angelika Kasperczyk świętowała swój Jubileusz 60-lecia życia zakonnego. Uroczyste dziękczynienie rozpoczęło się mszą św. w kaplicy, o godzinie 11.00. Celebransami byli: ks. dr Marcin Kaznowski salezjanin – główny celebrans,…

Powitanie jesieni

Jesień witamy na różne sposoby, dziękując dobremu Bogu za cud stworzonego świata. Jednym ze sposobów w naszym przedszkolu w Rymanowie, było zorganizowanie sensorycznego toru przeszkód. Dzieci poznawały świat wszystkimi zmysłami i dziękowały Panu Bogu, że Jego stworzenia…

Pielgrzymka do Markowej

Dzieci wraz z rodzinami z przedszkola w Rymanowie przeżyły bardzo piękną pielgrzymkę do Markowej. Uczestniczyły we Mszy Św. oraz modliły się przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów. Zostały także pobłogosławione relikwiami. Udało nam się również zwiedzić Muzeum Polaków…

Zmierzamy do Maryi…

W sobotę, 16 września, wyruszyła pielgrzymka z Tapina do Jodłówki, by polecać Matce Bożej Pocieszenia wszystkie intencje. Podczas pielgrzymki wsłuchiwaliśmy się w konferencje o błogosławionej Rodzinie Ulmów, by jeszcze bardziej ją poznać i uświadomić sobie jak ważne jest bycie …

Na pielgrzymim szlaku

Czy pielgrzyma można zatrzymać…chyba nie, a każdy z nas jest pielgrzymem i wędrujemy całe życie, bo nasza ojczyzna jest w NIEBIE. Szczególnym okresem w ciągu roku są wakacje, to wtedy wyrusza najwięcej pielgrzymów, wybierając zwykle sanktuaria maryjne. Maryja, nasza…

Wielbi dusza moja Pana

27 sierpnia w domu prowincjalnym w Przemyślu odbył się jubileusz  25 lat życia zakonnego s. Moniki. Mszę św. w intencji jubilatki koncelebrował ks. prałat Mieczysław Rusin w gronie 4 kapłanów, a słowo Boże wygłosił ks. Wiesław Szczygieł. W uroczystości…

Pierwsze śluby zakonne

14 sierpnia 2023 r. w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi dwie siostry prowincji przemyskiej złożyły swoją pierwszą profesję zakonną: s. Justyna Lusio i s. Magdalena Błaż. Do tej uroczystości siostry przygotowywały się już…

Czas Jubileuszy…

7 sierpnia, po rekolekcyjnych rozważaniach i modlitwie, siostry zebrane w Starej Wsi, przeżywały swoje zakonne jubileusze 60, 50 i 25 – lecia  życia zakonnego oraz odnowę po 10 latach. Był to czas odnowienia duchowego i ogromnej wdzięczności za łaskę…

1 2 59