Facebook

Skupienie przełożonych

W dniach 30.05 i 6.06 odbyły się w domu prowincjalnym skupienia dla sióstr przełożonych. Prowadził je ks. Piotr Baraniewicz Wikariusz sądowy z Przemyśla. Skupienie obejmowało dwie konferencje, następnie siostry modliły się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a na zakończenie skupienia Ks. Piotr odprawił Mszę św. w intencji sióstr przełożonych i naszych wspólnot zakonnych. Po wspólnym obiedzie siostry przełożone spotkały się na sali rekreacyjnej z Matką Prowincjalną Janiną Wołoszyn, gdzie omówione zostały bieżące sprawy naszej Prowincji.