Facebook

Jubileusz s. Marii Grucy

W sobotę 25 lipca w naszej wspólnocie w Orzechówce obchodziłyśmy Jubileusz 60 lat życia zakonnego siostry Marii Gruca. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył ks.Marian Matusik, kuzyn s. Marii, obecni również byli ks. Karol Gonet, proboszcz parafii z Orzechówki i o. Rafał filipin z Tarnowa, krewny s. Marii. W uroczystości uczestniczyła także Matka Prowincjalna Janina Wołoszyn z siostrami asystentkami z Przemyśla, s. Teresa Bazylak ze Starej Wsi oraz wspólnota sióstr z Orzechówki. Wśród zaproszonych gości było również grono najbliższych krewnych z Grybowa oraz znajome małżeństwo z Krakowa. Po uroczystej Mszy św. i życzeniach dla Jubilatki, siostry przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny, po czym wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu.