Facebook

Msza Święta o pomoc Bożą  w przygotowaniu i przebiegu Kapituły Generalnej i Prowincjalnej

W dniu 27 lipca w poniedziałek, w kościele w Prałkowcach pod wezwaniem Matki Bożej Zbaraskiej, o godz. 18 została odprawiona Msza  Święta w intencji: o pomoc Bożą  w przygotowaniu i przebiegu Kapituły Generalnej i Prowincjalnej.  Eucharystię sprawował Ksiądz Krzysztof Surma . Uczestniczyło w niej 7 sióstr z domu Prowincjalnego na czele z Matką Prowincjalną Janiną Wołoszyn oraz siostry z domu w Prałkowcach.

Nowenna mszy świętych w tej intencji rozpoczęła się w maju. Pierwsza Msza Święta została odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim, a w czerwcu w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.