Facebook

Odpust w Prałkowcach

Dnia 26 lipca 2020 r. w niedzielę – w Prałkowcach miała miejsce uroczystość odpustowa ku czci świętej Anny, której obraz jest umieszczony i czczony w Kaplicy pod jej wezwaniem ufundowanej przez dawnych właścicieli Drużbackich wybudowanej w XIX w. ok. 1869 r.

O godz. 12 była odprawiona Eucharystia przez Ks. Proboszcza Tadeusza Musza. Parafianie przybyli na mszę świętą w liczbie ok. 80 osób, było kilku ministrantów

i siostry z naszego domu na czele z Matką Prowincjalną Janiną Wołoszyn i Siostrą Wikarią Ewą Mehal z domu prowincjalnego, siostra nowicjuszka Irena Kolisniczenko i siostra postulantka Justyna Lusio.

Cztery Siostry, które ze względu na chorobę nie mogły być

w kaplicy świętej Anny , uczestniczyły we Mszy Świętej na balkonie przy drzwiach wejściowych.

Po Mszy świętej odbyła się procesja Eucharystyczna wokół naszego domu. Kilka dziewczynek sypało kwiatki. Po procesji Ksiądz Proboszcz pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem.

Po zakończeniu uroczystości wierni mogli zakupić odpustowe serduszka, czy rybki, lub inne słodycze na kramach .