Facebook

Wypoczynek Junioracki

W dniach od 7 do 21 lipca 2020 roku siostry juniorystki przeżywały swój wypoczynek w Szczawnicy. Miały nie tylko okazje i czas odpocząć od codziennych zajęć ale i również wzmocnić się duchowo, podziwiać piękno przyrody w radości ze wspólnotą.

W program każdego dnia wpisany był udział w Eucharystii, wspólne posiłki oraz aktywne spędzanie czasu. W pierwszych dniach gościła u nas s. Amanda służebniczka śląska, która powadziła zajęcia z biblio dramy. Kolejne dni dzięki pięknej pogodzie, były czasem wycieczek, wędrówek zakończonych zdobywaniem szczytów. Na liście znalazły się takie miejsca jak: Czerwony Klasztor, Trzy Korony, Sokolica, Homole, Wysoka, Biała Woda, Kopia Górka. Wyruszyłyśmy także szlakiem bł. S Celestyny zaczynając od jej rodzinnego domu.

Panu Bogu i ludziom dziękujemy za ten czas, który został nam podarowany.

s. Agata Gadamska