Facebook

Pierwsze śluby

Pod koniec czerwca całą grupą, a jest nas sześć, przyjechałyśmy do Domu Starowiejskiego, by przygotować się do złożenia I ślubów zakonnych. Był to czas nauki, ale przede wszystkim przygotowania duchowego. Przed egzaminem kanonicznym, sprawdzającym naszą znajomość Konstytucji Zgromadzenia pojechałyśmy na Kalwarię Pacławską. Każda z nas klęcząc przed obrazem Matki Bożej szeptała w sercu dziękczynienia, pragnienia i prośby, byśmy swoim życiem, tak jak Ona, zawsze wskazywały na Jezusa. W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się w naszym domu w Pikulicach, gdzie miło spędziłyśmy resztę dnia przy ognisku i na wspólnych zabawach. 14 sierpnia nadszedł wyczekiwany dzień kiedy to składając śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oddałyśmy siebie Chrystusowi. Otrzymałyśmy habit, krzyżyk i czarny welon. Teraz idziemy do dzieci i chorych, by pielęgnować i wychowywać je z miłością jako „najdroższy skarb Pana Jezusa”.

s. Ewelina Bejster