Facebook

Śluby wieczyste s. M. Sylwii Hawro

Pierwszego lipca do Domu Generalnego w Starej Wsi, przybyło siedem sióstr, sześć z Prowincji Tarnowskiej i jedna z naszej Prowincji, aby rozpocząć przygotowania do złożenia Ślubów Wieczystych. Czas ten siostry poświęciły na pogłębienie więzi z Boskim Oblubieńcem, przez: adorację Najświętszego Sakramentu, wykłady z s. Wikarią Marią Malinowską i miłość służebną.

Ważnym wydarzeniem tego czasu był egzamin kanoniczny ze znajomości Konstytucji i Ustaw naszego Zgromadzenia, który Siostry zdały celująco. Niespodzianką okazał się wyjazd do Matki Bożej na Kalwarię Pacławską, nie brakło też siostrzanych spotkań we wspólnocie sióstr w Pikulicach.

Zwieńczeniem bezpośredniego przygotowania były rekolekcje pt.” Uzdrowieni aby służyć” w DFS „Manresa”, które poprowadził o. Tadeusz Hajduk SJ.

15. sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, s. M. Sylwia Hawro złożyła Śluby Wieczyste na ręce Matki Prowincjalnej Janiny Wołoszyn w Kościele Parafialnym w Orzechówce, gdzie Siostra pełniła posługę przez ostatni rok. Mszy św. przewodniczył J. E. ks. bp. Stanisław Jamrozek w koncelebrze z Proboszczem tejże Parafii – ks. Karolem Gonetem.

Zewnętrznym wyrazem radości z przeżytych zaślubin z Panem Jezusem była wspólna AGAPA.