Facebook

Jubileusz siostry Weroniki

Wielbi dusza moja Pana…

Jubileusz Zakonny to czas szczególnych łask…to odkrycie, że nie jestem sama, że mam obok siebie Przyjaciół, a najpiękniejszym jest Jezus Chrystus…

W sobotę 26 września 2020 r. s. Weronika dziękowała Panu Bogu, Matce Najświętszej
i ludziom za dar 50 – lecia życia zakonnego. Mszy św. Jubileuszowej w Kaplicy Domu Prowincjalnego w Przemyślu, przewodniczył Ksiądz dr Piotr Baraniewicz. Współkoncelebransami byli Kapłani z Suśca, rodzinnej parafii s. Weroniki, ks. Rafał z rodziny Siostry i ks. Tadeusz Baj, uczeń s. Weroniki.

Ks. Piotr podczas homilii zwrócił uwagę, że powołanie to wsłuchanie się w delikatny głos Boga… i nasza odpowiedź… jestem gotowa do miłości…jestem gotowa wstać i iść za Nim, by być dla innych, wraz z cichą modlitwą Jezu ufam Tobie…

W czasie liturgii śpiewał chór Sióstr z domowej wspólnoty pod przewodnictwem
s. Jolanty Markowskiej z Bachórza wspomagany przez siostry postulantki Justynę i Magdalenę oraz nowicjuszkę s. Izabelę z Prałkowiec.

Prosimy Pana Boga o łaski potrzebne, zdrowie i siły dla Siostry Jubilatki na dalszą służbę Bogu, ludziom i Zgromadzeniu.