Facebook

Nasz Patron – Święty Stanisław Kostka

18 września jest szczególnym dniem dla przedszkolaków z Łańcuta. W dniu tym obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, który jest szczególnym patronem Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP w  Łańcucie. Z tej okazji w przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. „Św. Stanisław Kostka oczami dziecka”. Każda z grup wspólnie wykonywała pracę plastyczną, następnie prace te zostały nagrodzone i umieszczone na wystawie. W dniu tym spotkaliśmy się także w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła na Mszy świętej, podczas której prosiliśmy przez wstawiennictwo św. Stanisława o Bożą pomoc w rozpoczętym roku szkolnym dla dzieci i ich rodzin oraz całego personelu przedszkola.