Facebook

Pierwszy dzwonek!

Udało się! Mimo panującej pandemii, w niecodziennych warunkach, 1 września nasze przedszkola rozpoczęły nowy rok pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zachowując wytyczne MENiS oraz GIS małe przedszkolaki rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem, nauką i zabawą w grupach rówieśniczych.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszych przedszkolach (2 publiczne, 31 niepublicznych, 1 parafialne) rozpoczęło ok. 3600 małych przedszkolaków w wieku 2,5 do 6 lat, pod troskliwą opieką 70 sióstr, i ponad 300 nauczycieli świeckich. Po półrocznej przerwie związanej z pandemią oraz dwumiesięcznym okresem wakacji działalność wznowiło 34 naszych placówek.

I tak zaczęła się niezwykła podróż…to wspólne zdobywanie wyżyn wiedzy, umiejętności, życiowej mądrości, a szczególnie zdobywanie nieba – poprzez kształtowanie serc najmłodszych, ich uczuć, postaw oraz poznawanie prawdy, dobra i piękna w kolorowym, małym przedszkolnym świecie.

Życzymy wszystkim Kochanym Dzieciom, Siostrom, nauczycielom, pracownikom naszych przedszkoli, ochronek, aby Boża Opatrzność i nasz
bł. Ojciec Edmund czuwali szczególnie w całym roku szkolnym. Dużo zdrowia sił i uśmiechniętej wytrwałości na ten czas nauki, zabawy i wzrastania w łasce
u Boga i ludzi.