Facebook

Pożegnanie Siostry Klary

23 września br. odeszła w Prałkowcach do Domu Ojca śp. S. Klara Aleksandra Miś. Niech Bóg będzie uwielbiony za całe Jej życie i posługiwanie na wielu palcówkach Zgromadzenia. Ostatnie lata życia Siostry naznaczone były chorobą i cierpieniem. Doświadczenie to nie zgasiło Jej Młodzieńczego Ducha, do końca życia wiernie trwała na Posterunku Miłości, a wokół promieniowała radością. Była wdzięczna Bogu za łaskę sprawność rąk, którymi robiła różańce. Ustami odmawiała „Zdrowaśki” i prosiła Maryję: „A Ty Bogu je zanieś, połączone w Różaniec, Święta Panno, Maryjo, pełna”.

Uroczystości Pogrzebowe śp. S. Klary odbyły się 26 września br. w kościele parafialnym w Prałkowcach. Mszę Świętą celebrowało 8 kapłanów.

W pogrzebie uczestniczyli bliscy z rodziny S. Klary, siostry służebniczki wraz z Siostrą Wikarią Marią Malinowską, parafianie z Prałkowiec i z miejscowości, w których pracowała śp. S. Klara. Módlmy się o radość życia wiecznego dla śp. S. Klary Miś.