Facebook

Skupienie Sióstr Przełożonych w Przemyślu

„Eucharystia to niezwykły dar. Eucharystia to źródło Miłości. Człowiek nie może być nigdy większy, niż gdy przystępuje do ołtarza, by złożyć ofiarę razem z Bogiem. Czy jestem człowiekiem złączonym w miłości z Chrystusem Eucharystycznym?” To myśli przewodnie ks. Bartosza Rakoczego, który poprowadził skupienie dla drugiej grupy Sióstr Przełożonych. Tym razem skupienie odbyło się w Domu Prowincjalnym w Przemyślu.