Facebook

Wizytacja w Tapinie

21 września 2020 r. w Rektoracie pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tapinie, odbyła się wizytacja ks. biskupa Krzysztofa Chudzio. Na wieczornej mszy świętej dzieci z Przedszkola prowadzonego przez Siostry i jego absolwenci powitały księdza biskupa, który podkreślił między innymi ich prostotę i szczerość. Ksiądz biskup spotkał się również z Siostrami ze Wspólnoty, był bardzo zainteresowany ich posługą i funkcjonowaniem Przedszkola.