Facebook

Dzień Papieski w szkole

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, siebie, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.” Św. Jan Paweł II

W tygodniu poprzedzającym Dzień Papieski s. Magdalena wraz z uczniami z ZSzTiA w Lesku przygotowała wystawę papieską. W roku 100 – lecia urodzin naszego świętego papieża chcemy przypomnieć młodzieży życie naszego świętego rodaka. Korzystając z pozyskanych na wystawy wiadomości uczniowie podczas katechez brali udział w quizie utrwalającym wiadomości dotyczące Jana Pawła II.