Facebook

LISTOPAD….

Listopad to miesiąc niezwykle bogaty w treści do refleksji, zadumy, medytacji. Rozpoczynając go uroczystością Wszystkich Świętych wielbimy Boga za tylu świadków, którzy przeszli przez życie dając świadectwo, że świętość jest dostępna dla każdego z nas. Kolejne dni, w których wspominamy naszych bliskich zmarłych kierują nas ku dalszej refleksji nad naszym życiem w perspektywie życia wiecznego. Świętując kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę dziękujemy Bogu za dar wolnej, niepodległej Polski, za wszystkich, którzy za sprawy Ojczyzny oddali swoje życie i zadajemy sobie pytanie – jak często powierzam Bogu intencje naszej Ojczyzny, szczególnie w kontekście obecnych, trudnych wydarzeń.

Listopad to także miesiąc, gdy nasze myśli i serca skupiają się także częściej przy osobie naszego bł. Edmunda Bojanowskiego. To miesiąc, w którym przeżywamy rocznicę urodzin oraz dzień imienin naszego założyciela. O. Edmund na imieniny siostrom posyłał obrazek i życzenia serdeczne. W dziełach prowadzonych przez siostry, szczególnie ochronkach te dni przeżywane są szczególnie uroczyście, przygotowywane są akademie, przedstawienia, organizowane konkursy. Chcemy, by nasz błogosławiony był czczony wśród osób, z którymi współpracujemy. A może w tym roku, z racji pandemii i związanych z tym różnych ograniczeń warto zadać sobie pytanie – co ja osobiście z okazji imienin i urodzin podaruję bł. Edmundowi? Może będzie to modlitwa gorąca, może więcej czasu na lekturę jego pism, może mocniejsze uderzenie serca na myśl o tym, jak wspaniałego mamy orędownika? Może szczera rozmowa z nim, by i do nas, jak kiedyś do sióstr w Turwii skierował swoje słowa: „posyłam wam serdeczne moje życzenia, aby święty wasz Patron wyjednał wam wszelkie błogosławieństwa i łaski Boże ku waszemu świętemu powołaniu potrzebne, abyście rozpamiętując cnoty jego żywota, zagrzewały się do coraz gorliwszego ich naśladowania”.