Facebook

„SOLENNY LISTOPAD”

„SOLENNY LISTOPAD”, czyli jak dzieci w świętowały dzień imienin i dzień urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego-wielkiego patrioty.

Święci są po to, ażeby byli dla nas natchnieniem, szczególnie do szukania Królestwa Bożego, do Jego urzeczywistniania na ziemi w każdym czasie, pokoleniu, w każdej duszy ludzkiej i w każdym narodzie.

Przykład życia bł. Edmunda, jego troska o integralne wychowanie, także w duchu patriotycznym jest nieustannie inspiracją do realizowania charyzmatu. Nasze Siostry w przedszkolach/ochronkach, w duchu bł. Edmunda nieustannie podejmuje działania mające na celu troskę o dobre wychowanie dzieci, w duchu wartości….”bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza”.