Facebook

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Stanisława Sznajder

7 listopada 2020 r., w wieku 78 lat, mając 51 lat kapłaństwa, zmarł śp. ks. prałat Stanisław Sznajder, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rzeszowie – osiedle Przybyszówka. Ksiądz prałat Stanisław Sznajder pochodził z Komborni z rodziny Matki Sylwii Sznajder. To On na terenie swojej parafii w Rzeszowie, ul. Dębicka, oprócz Kościołów, kaplic i domu rekolekcyjnego, wybudował dom i przedszkole, aby w 2005 r. sprowadzić do parafii Siostry Służebniczki NMP NP i im powierzyć prowadzenie przedszkola im. m. Sylwii Sznajder
i opiekę nad Kościołem parafialnym. Pomagał też finansowo w remontach domu w Jego rodzinnej miejscowości w Komborni i w innych pracach prowadzonych przez Prowincję Przemyską.  

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 listopada 2020 r. w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie, gdzie też został pochowany na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Jan Wątroba ordynariusz diecezji rzeszowskiej w koncelebrze z wieloma kapłanami.
W pogrzebie uczestniczyły też Siostry Służebniczki ze Starej Wsi na czele z Siostrą Wikarią Marią Malinowską, z domu prowincjalnego z Przemyśla oraz z innych domów prowincji przemyskiej, dzieci z przedszkola wraz z rodzicami i najbliższa rodzina z Komborni.
Ze względu na pandemię Covid 19 liczba uczestników pogrzebu była ograniczona. Śp. Ksiądz Prałat Stanisław Sznajder zmarł w szpitalu w Łańcucie, odstępując respirator, który chciano Mu podłączyć, bardziej potrzebującym chorym. Parafianie pożegnali śp. Ks. Prałata Stanisława jako osobę bardzo zasłużoną dla miejscowej społeczności.