Facebook

…dla Niepokalanej

„Kocham Cię, Matko Chrystusa Pana,
za to, żeś piękna, Niepokalana.
Piękne są kwiaty, lecz Tyś piękniejsza,
Jasne jest słońce – lecz Tyś jaśniejsza,
Dobra jest Mama – Tyś jeszcze lepsza –
Niepokalana, Matko Najświętsza.(…)


W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przedszkolaki z Ochronki w Domaradzu przygotowały program słowno-muzyczny dla Niepokalanej i złożyły życzenia Siostrom Służebniczkom w imieniu wszystkich dzieci i personelu wręczając Im bukiety kwiatów. To był bardzo piękny dzień dla wszystkich w przedszkolu. Na pamiątkę uroczystości wszystkie dzieci otrzymały piękny wizerunek Niepokalanej.