Facebook

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Rozpoczęliśmy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodzimy go pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9). W tym roku, z racji trwającej pandemii, jego przebieg będzie inny, zależnie od decyzji podejmowanych lokalnie. Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest cyklicznym świętem ekumenizmu z ponad stuletnią tradycją. Co roku, między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na nabożeństwach ekumenicznych, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Módlmy się w tej ważnej intencji , jaką jest zjednoczenie chrześcijan:

Panie Jezu, który w przeddzień swojej śmierci modliłeś się o to, by wszyscy Twoi uczniowie byli doskonałą jednością, jak Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Spraw, abyśmy głęboko odczuli, jak wielką niewiernością jest rozłam w chrześcijaństwie. Daj nam rzetelnie rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas z obojętności, nieufności, a nawet wzajemnej wrogości. Udziel nam łaski, abyśmy wszyscy mogli się spotkać w Tobie, by z naszych serc i z naszych ust wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o jedność uczniów. Jedność taką, jakiej Ty chcesz, i w czasie, jaki sam wybrałeś. O Ty, który jesteś samą miłością, pozwól nam znaleźć w Tobie drogę, która prowadzi do jedności w posłuszeństwie Twojej Miłości i Twojej Prawdy. Amen.