Facebook

Miłować w pełni potrafi dusza szukająca Boga, jako swojego jedynego bogactwa.

Znaki czasu przybierają wielorakie formy. Niekiedy może to być niespodziewane spotkanie, wydarzenie, rozmowa czy też obowiązki codzienności. Dla nas – grupy sióstr juniorystek owym znakiem stał się trzeci weekend lutego. To właśnie wtedy, po rak kolejny Pan Jezus w Swoim geście Miłości, zaprosił nas na trzydniowe skupienie wyrażone
w łasce Bożej niepowtarzalności oraz radości.

            O. Krzysztof Górski OCD – nasz duchowy przewodnik, dokonał kontynuacji problematyki poruszanej podczas poprzedniego spotkania. Tym razem wypełniałyśmy serca pięknem, istotą oraz sensem ślubu ubóstwa. Kwintesencja treści, zawiera się w zdaniu, które wybrzmiało następująco: „Bóg nie potrzebuje Ciebie silnym. Bóg potrzebuje Ciebie słabym, by Jego moc się objawiała”. Przedpołudnie wypełniło się Mistyką milczenia Jezusa Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie. Był to czas spotkania z Bogiem w adoracji oraz sposobność do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Uwieńczeniem modlitwy, stała się Ofiara Stołu Eucharystycznego. Czas ubogacony był także we wspólne spotkanie z Matką Prowincjalną, podczas którego szerzej skupiałyśmy się wokół tytułu tegorocznego programu duszpasterskiego – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Wieczór natomiast, wybrzmiał duchem pokuty czasu Wielkiego Postu wyrażonym w przeżywaniu Drogi Krzyżowej naszego Pana.

            Napełnione nową nadzieją oraz umocnione darem wspólnoty powróciłyśmy do naszych domów, by tam z miłością, poświęceniem oraz zaufaniem Bożej Opatrzności pozwalać Bogu działać w nas.