Facebook

Rozpoczęcie Wielkiego Postu w Ochronce w Jarosławiu

Jarosławskie Przedszkolaki z miłością rozpoczęły Wielki Post. Dzieci – podobnie jak dorośli – chętnie podejmują małe i duże wyzwania, by w okresie Wielkiego Postu bardziej zbliżyć się do Pana Boga. Do domowej kaplicy Sióstr został poproszony ks. Józef Stepanko, który pomodlił się z nami, wygłosił krótkie słowo, a następnie wszyscy – w skupieniu i ciszy – podchodzili, by uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem. Na zakończenie dzieci zaśpiewały piosenkę „Rysuję Krzyż”. W swoich salach wspólnie wykonały kolorowankę cierpiącego Pana Jezusa, by na kolcach cierniowej korony naklejać małe serduszka – symbol dobrych uczynków. Starsze dzieci otrzymały do domu „Zdrapkę wielkopostną”; razem z rodzicami będą codziennie wykonywać jakieś zadanie. Skromna dekoracja umieszczona w korytarzu mobilizuje nas do wdzięczności za dar zbawienia.