Facebook

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Z ustanowienia św. Jana Pawła II  od 1997 roku w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Cel ustanowienia dnia 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego był potrójny. Po pierwsze wypływał z potrzeby uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar życia konsekrowanego wszystkich zakonników i sióstr zakonnych żyjących radami ewangelicznymi : ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po drugie, miał przyczyniać się do poznania życia konsekrowanego przez wiernych. Po trzecie, dla osób żyjących konsekracją, miał być okazją do uroczystych obchodów i świętowania, by coraz głębiej uświadamiać sobie naszą misję w Kościele. Wpatrując się w płomień świecy gromnicznej, z sercem przepełnionym wdzięcznością wyraźmy Bogu naszą wdzięczność za dar powołania do życia konsekrowanego i prośmy, by nasze życie, jak ta świeca było spalaniem się w codziennej służbie Bogu i ludziom do których nas posyła.