Facebook

Święto Osób Konsekrowanych w Przedszkolu w Jarosławiu


W wigilię Święta Ofiarowania Pańskiego Panie pracujące w Przedszkolu zaprosiły całą Wspólnotę Sióstr na program artystyczny w wykonaniu Dzieci, składający się z życzeń, kilku piosenek i układów tanecznych. Ponadto przygotowały słodki upominek dla każdej Siostry, laurkę oraz białą różę. Mali Artyści z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje role. Wśród nich nie brakło Matki Bożej i bł. Edmunda. Przed południem również delegacja rodziców złożyła życzenia i upominki siostrom pracującym w przedszkolu.

Życzenia Przedszkolaków mają charakter uniwersalny i adresowane są do każdej Siostry naszego Zgromadzenia.