Facebook

Mały Adwent w Wielkim Poście

Wielki Post zmierza ku końcowi, niedługo Wielki Tydzień, a tu Pan Bóg daje nam jeden dzień Adwentu. Jakby chciał przypomnieć o całym swoim życiu na ziemi. Z miłości wcielił się i z miłości ofiarował na krzyżu i na ołtarzu.

Świętując Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie rozważamy wcielenie Syna Bożego. Przyjął On ciało z Maryi Dziewicy, by ofiarować Je na krzyżu. Zostawił nam Je w Eucharystii, aby umacniać nasze ciała i dusze w drodze do wieczności.

Maryja poczyna z Ducha Świętego swego Pierworodnego Syna w Nazarecie. Wydaje Go na świat w Betlejem. Na krzyżu z kolei poczyna przez Ducha miłości, wypływającego od Jezusa, wielu synów. Na mocy słów Jezusa „Oto Matka twoja” staje się Matką wszystkich wierzących.

Maryja jest Matką Życia, dlatego w tym dniu podejmujemy Duchową Adopcję – modlitwę w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone. Trwa ona przez dziewięć miesięcy. Dzięki naszej modlitwie i ofierze takie dziecko będzie mogło się urodzić. A spotkamy się z nim dopiero w niebie.

Więcej na stronie: https://www.duchowa-adopcja.pl/

Pomocna aplikacja na telefon: https://www.adoptujzycie.pl/