Facebook

Pascha Chrystusa

Pascha Chrystusa, to film przedstawiający wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzieci z Przedszkola Sióstr w Sieniawie zapraszają do towarzyszenia Zbawicielowi w ostatnich chwilach Jego ziemskiego życia przenosząc się do Jerozolimy, Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, na Golgotę, do Bożego Grobu i nad Jezioro Galilejskie. Wracamy pamięcią do czasów Chrystusa, do miejsc w których był, w których cierpiał, a także w których doznawał chwały.