Facebook

Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna…

„Ukochany ojciec, ojciec czułości,

w posłuszeństwie i w gościnności;

Ojciec twórczej odwagi, robotnik,

zawsze w cieniu”.

Papież  Franciszek „Patris corde”

Rozpoczął się miesiąc marzec. W naszych przedszkolach i wspólnotach zakonnych jest to szczególny miesiąc poświęcony świętemu Józefowi. Codziennie wraz z dziećmi modlimy się ku czci Opiekuna Jezusa i Jego Matki, odmawiamy psalmy, godzinki, litanie ku Jego czci.

Popatrzmy na obraz tego Świętego ….Choć na płótnie Johna Everetta Millais’a „Chrystus w domu rodziców”, Józef nie jest centralną postacią, to od razu rzuca się w oczy rola, jaką pełnił nasz Święty. Gdy mały Jezus się skaleczył, szukał pociechy u Matki. Ona z troską całuje Syna i pociesza Go. Józef natomiast z uwagą ogląda ranę i zapewne zaraz przemyje ją wodą, którą niesie Jan Chrzciciel.

Józef był człowiekiem od praktycznych zadań specjalnych. Odpowiedzialny, gotowy do poświęceń, trzeźwo oceniający sytuację a jednocześnie wsłuchany w Boży głos i posłuszny Mu. Przyzywajmy opieki świętego Józefa, który pragnie być i także naszym Opiekunem i Orędownikiem w różnych potrzebach, szczególnie w czasie  wciąż trwającej epidemii i bardzo trudnym czasie dla Kościoła. Niech przykład Jego cichego, pokornego i świętego życia u boku Jezusa i Maryi uczy nas prawdziwej szczerej i oddanej miłości Boga i bliźniego.

„Wybrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, któremu się polecałam. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych jeszcze ważniejszych, w których chodziło o cześć moją i zatracenie duszy, Ojciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił”. św. Teresa od Jezusa

Oddanie się pod opiekę Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny jest czymś, co wprowadza nas na drogę całkowitego zaufania temu Świętemu. Wszystko, czym żyjemy, czego potrzebujemy, możemy Jemu zawierzyć i tym samym zagwarantować sobie ochronę w zmaganiach z przeciwnościami.

https://www.niedziela.pl/artykul/68557/nd/Nowenna-do-sw-Jozefa