Facebook

Godzina Miłosierdzia u Ojców Karmelitów w Przemyślu

„O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników
i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego”./Dz. 1320/

W tej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572).

Przeżywając Niedzielę Bożego Miłosierdzia Siostry Służebniczki z Domu Prowincjalnego, w Godzinie Miłosierdzia modliły się w Kościele OO. Karmelitów w Przemyślu. Trwając przed Najświętszym Sakramentem wraz z siostrami Michalitkami i Ojcami Karmelitami, rozważaliśmy myśli o Bożym Miłosierdziu a śpiewając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, upraszaliśmy miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz oraz dla całego świata.

Na zakończenie wspólnej modlitwy, każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.