Facebook

Jubileusz siostry Miriam

W sobotę 10 kwietnia siostra Miriam obchodziła Jubileusz 60-lecia życia zakonnego. Na uroczystej mszy świętej w Jasionce, której przewodniczył ks. proboszcz Michał Leśniara, obok drogiej Siostry Jubilatki obecne były Matka Prowincjalna Janina Wołoszyn, siostry z zarządu prowincjalnego, siostry z Łańcuta oraz wspólnota sióstr z Jasionki. Siostra Miriam podziękowała Panu Bogu za dar powołania i wszystkim zgromadzonym za modlitwę w Jej intencji i na zakończenie wyśpiewała radośnie i głośno: „Weź serce moje o Niepokalana, weź je na własność i na całe wieki, wszak tu przybyłam na wezwanie Pana, a cel mej drogi ach jakże daleki”.