Facebook

Niedziela Dobrego Pasterza

IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To także okazja by zadać sobie pytanie: za kim idę krocząc drogami mojego powołania? Czy idę za Dobrym Pasterzem? Czy umiem rozpoznawać Jego głos? Czy mając świadomość, że Dobry Pasterz jest ze mną, czuję się bezpiecznie?

Na Niedzielę Dobrego Pasterza, która jest 58 Światowym Dniem Modlitw o Powołania Ojciec Święty Franciszek wystosował list, w którym w osobie św. Józefa ukazuje cechy niezbędne w realizacji życiowego powołania: sen-marzenie, służba i wierność. Wczytajmy się w refleksję Ojca Świętego nad realizacją powołania w życiu św. Józefa i prośmy Go, by i nam wyprosił te cnoty, które sprawiają, że nasze życie jest szczęśliwe i owocne.

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

W nadchodzącym tygodniu prośmy Pana o dar nowych powołań:

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.