Facebook

Tydzień Biblijny

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w 2021 r. – 18 kwietnia) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. To także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Zaczynając od najbliższej niedzieli 18 kwietnia wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny. Jego motywem przewodnim są słowa: „JAM JEST CHLEB ŻYCIA. KTO DO MNIE PRZYCHODZI, NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ; A KTO WE MNIE WIERZY, NIGDY PRAGNĄĆ NIE BĘDZIE” (J 6,35).

Piąte narodowe Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do programu duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. „Chrystus zaprasza wszystkich swoich uczniów, aby podczas tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii”.

Specyfiką tegorocznych obchodów powinno być rodzinne i osobiste czytanie Pisma Świętego. Ks. Witczyk-biblista  przypominając nam nauczanie Kościoła, mówi, że biorąc do ręki Ewangelię z umiłowaniem i szacunkiem bierzemy do ręki Ciało Chrystusa. „Dla naszych dusz i naszego myślenia Ewangelia jest potrzebna jak tlen podtrzymujący życie i dający perspektywę chrześcijańskiego dynamizmu i zaangażowania”.
Zwraca także uwagę, że życie Chrystusa nadaje ponadczasowy wymiar ludzkiej, ograniczonej, zagrożonej egzystencji, co ma szczególne znaczenie w obecnej dobie pandemii. „Dziś z powodu koronawirusa mamy kłopoty z Komunią eucharystyczną, zatem komunię duchową możemy dopełnić – i to w bardzo głęboki sposób – komunią polegającą na przyjmowaniu tej świętej obecności zmartwychwstałego Chrystusa pod postacią słów Ewangelii”.
Zachęcamy, aby w tych dniach „karmić się” obficie Bożym Słowem, które ma moc, które uzdrawia, które daje nadzieję….