Facebook

Dzień Flagi w Ochronce w Rymanowie

4 maja, mimo trwającej pandemii, 6-latki z Przedszkola w Rymanowie udały się w uroczystym pochodzie z Flagami do Urzędu Gminy na spotkanie z panem Burmistrzem Wojciechem Farbańcem. Burmistrz zaprosił dzieci do budynku Urzędu Gminy. Tam dzieci zaprezentowały wiersz „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego oraz „Katechizm Polskiego dziecka” W. Bełzy. Na koniec wspólnie z zebranymi osobami odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Pan Burmistrz przypomniał dzieciom o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Mówił także o pomnikach patriotycznych w mieście Rymanów. Dzieci otrzymały od Burmistrza puzzle z widokiem na pijalnię Rymanów Zdrój oraz cukierki. W drodze powrotnej dzieci zatrzymały się przy pomniku upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.