Facebook

Oczekiwanie na Ducha Świętego


„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2, 1 – 13

Jezus posyła obiecanego Pocieszyciela, który wszystko ma nam przypomnieć i wszystkiego nauczyć. Duch Święty jest wielkim darem Ojca i Syna. To On uświęca i prowadzi Chrystusowy Kościół, prowadzi nas po drodze wiary. Trzeba nam nieustannie otwierać się na Jego działanie i poddawać się Jego prowadzeniu. Zastanówmy się czy odkrywamy w swojej codzienności Jego natchnienia i poruszenia? On chce nas uświęcać i prowadzić. Sam Ojciec Założyciel zostawił nam w swoim Testamencie polecenie: „Siostry moje kochajcie się…
A reszty Duch Święty was nauczy”.

Niech ten szczególny czas oczekiwania będzie dla nas wyjątkowym spotkaniem w Duchu Miłości i Jedności, niech nasze serca i miejsca, w których żyjemy zostaną odnowione w Duchu Świętym, niech tegoroczna oczekiwanie na Ducha świętego rozpocznie nowy etap naszego życia – życia w Duchu Prawdy i otwartości na Jego działanie. Niech chwała Boża będzie obecna pośród nas, a nasze wspólnoty staną się wspólnotami na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. 

Przygotujmy nasze serca na ten czas, trwając na modlitwie jak Apostołowie, poprzez nowennę do Ducha Św., podczas której wołamy…

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.