Facebook

Skupienie w Dębowcu

22 maja, w sobotę, siostry delegatki na IX Kapitułę Prowincjalną Prowincji Przemyskiej zgromadziły się w Bazylice Mniejszej w Dębowcu na dniu skupienia. Naszą modlitwę rozpoczęłyśmy mszą św., podczas której prosiłyśmy o światło Ducha Świętego w zbliżającej się Kapitule Generalnej i Kapitułach Prowincjalnych naszego Zgromadzenia. Następnie wysłuchałyśmy konferencji, którą wygłosił ks. dr Piotr Baraniewicz, były to rozważania o prostocie w oparciu o Testament Ojca Założyciela Edmunda Bojanowskiego oraz o aktualne dokumenty Kościoła, szczególnie pisma papieża Franciszka. W kolejnej konferencji s. Marta Komborska przybliżyła nam postać naszej Matki Leony Jankiewicz, pierwszej Generalnej i historię powstania naszej gałęzi sióstr Służebniczek Starowiejskich. Spotkanie zakończyło się słowami ks. Teofila Baczyńskiego, które skierował do Matki Leony dnia 5 listopada 1866 roku: „Ciebie Leono upominam, abyś się grzechu tylko bała, a więcej nic”.