Facebook

Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w przedszkolu w Jarosławiu

W 100-lecie Aktu Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,  dzieci oddały Boskiemu Sercu swoje serca, a także swoje rodziny, nasze przedszkole, miasto, Polskę i świat. Do tego aktu były przygotowane przez pogadanki. Z wielkim przejęciem słuchały, adaptowanego do ich percepcji, streszczenia opowiadania „Tajemnica Huncwota” i z zapałem postanowiły dobrymi uczynkami wyjmować kolce z cierni Serca Jezusowego.

W sali został umieszczony i udekorowany obraz Serca Jezusowego.  Zewnętrznym znakiem ofiarowania były białe serca, przypominające o tym, jak ważna jest troska o czystość duszy, umiłowanie prawdy, umiejętność przyznawania się do zła popełnionego i szczere przeproszenie oraz uczciwe wypełnianie swoich obowiązków w przedszkolu i w domu. Swoją miłość do Zbawiciela wyraziły dzieci w piosence „Sercem kocham Jezusa”,  a przedsmak duchowej słodkości „Przesłodkiego Serca” dały słodycze w kształcie serca. Dla upamiętnienia Jubileuszowego Roku, grupa kończąca edukację przedszkolną otrzyma figurki Najświętszego Serca Pana Jezusa.