Facebook

Dzień Rodziny w Jarosławiu – cz. II z bł. Edmundem Bojanowskim

Nasz Ojciec Założyciel – jak już wspomniałyśmy w komentarzu do I części – jest wraz ze św. Janem Pawłem II patronem tegorocznego Dnia Rodziny. Pragniemy, by Ich umiłowanie Matki Bożej i praktyka modlitwy różańcowej stały się zachętą dla każdej Rodziny do codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca. Wezwanie, do tej formy jednoczenia się, zostało zawarte w dziecięcych życzeniach, laurkach i prezencie, jakim był poświęcony różaniec.