Facebook

Jubileusz 100-lecia pobytu i pracy wychowawczej Sióstr Służebniczek w Jarosławiu

Dnia 17 czerwca dwie wspólnoty z domów jarosławskich przy ul. Grunwaldzkiej i ul. ks. Lisińskiego  świętowały Jubileusz 100-lecia pobytu i pracy wychowawczej Sióstr Służebniczek. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 w kościele p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu od przybliżenia historii powstania obu domów w formie prezentacji.  Pół godziny później rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. Abp. Adama Szala. Przy ołtarzu stanęli także: ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec, ks. Prałat Marian Bocho – proboszcz parafii Kolegiackiej, ks. Krzysztof Szczygielski – proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, a także ks. Grzegorz Delmanowicz – Dyrektor Publicznego Liceum Katolickiego w Jarosławiu. Podczas homilii ks. Arcybiskup podnosił wielkie zasługi ks. Mieczysława Lisińskiego i jego ogromne zaangażowanie w powstanie Domów dla Sierot. Zwrócił się także do Sióstr dziękując za ich ofiarną i cicha pracę, porównując ją do postawy ewangelicznych sióstr Marty i Marii. Podczas procesji z darami wychowankowie Sióstr złożyli kosz ze 100 różami, bochenki chleba, którego nigdy nie zabrakło dla dzieci prze tyle lat, a także własnoręcznie wykonaną świecę – symbol ofiarności w pracy dla najbardziej potrzebujących. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście udali się do Ośrodka przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie na podwórku podopieczni wypuścili w niebo na znak wdzięczności Bogu 100 balonów w kształcie serc. Następnym punktem obchodów Jubileuszu było przedstawienie przygotowane przez wychowanków na sali gimnastycznej, ukazujące historię powstawania obu ośrodków. W inscenizacji, oprócz podopiecznych, udział wzięły także siostry, a jako ks. Lisiński wystąpił ks. Maciej Ruszel – wikariusz parafii kolegiackiej. Po zakończeniu przedstawienia głos zabrała Matka Generalna, która podziękowała aktorom za występ, chwaląc przy tym ich zaangażowanie w odgrywaniu ról. Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem i wpisem do Księgi Pamiątkowej. W Jubileuszu udział wzięła Matka Generalna Beta Chwistek, Matka Prowincjalna Janina Wołoszyn, Siostry Asystentki ze Starej Wsi i z Przemyśla, obecne były także Siostry z okolicznych placówek. Wśród zaproszonych władz samorządowych obecny był Burmistrz Miasta Jarosławia – p. Waldemar Paluch, Starosta Jarosławski –p. Stanisław Kłopot, Dyrektor ROPS z Rzeszowa – p. Jerzy Jęczmienionka, Naczelnik Wydziału Oświaty – p. Marta Kurpiel, a także Dyrektor OSW – p. Wojciech Głąb wraz z przedstawicielką Grona Pedagogicznego – p. Grażyną Kotlińską.  

Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za 100 lat pobytu i pracy wychowawczej Sióstr Służebniczek w Jarosławiu.