Facebook

Skupienie w Domu Prowincjalnym

Po całym tygodniu nauki, trudów, zaliczeń i poprawek nadszedł oczekiwany piątek i radość, by wyjechać gdzieś i naładować akumulatory duchowe i fizyczne. Dziękujemy wszystkim Siostrom, które nas zachęciły i zaprosiły do Przemyśla w dniach 11-13 czerwca, by zrealizować nasze oczekiwania!