Facebook

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE – KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bachórzu wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym życia i działalności świętego Maksymiliana Marii Kolbe w 80 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Na lekcji religii katechetka siostra Anna przybliżyła postać i życiorys, by dzieci mogły poznać świętego, który jest o tyle bliski, ponieważ jest patronem kościoła filialnego w Laskówce należącego do parafii w Bachórzu. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i serdeczne gratulacje.