Facebook

EDMUNDOWY JUBILEUSZ W JAROSŁAWIU

Wstępem do świętowania Jubileuszu 150 Rocznicy śmierci naszego Umiłowanego Ojca Założyciela był obchodzony w maju „przedszkolny” Dzień Rodziny.

Natomiast pod koniec czerwca, jak wszystkie służebniczki, rozpoczęłyśmy uroczystą nowennę w domowej kaplicy, przy udekorowanej płaskorzeźbie Błogosławionego, a na stronę internetową parafii i do gazetki podałyśmy informacje następującej treści:

========================================================

150. ROCZNICA ŚMIERCI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, którą będziemy przeżywać 7 sierpnia 2021 r. jest szczególną okazją do wdzięczności Bogu za osobę Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP i pierwszych w Polsce przedszkoli.

Pragniemy podziękować naszym Kapłanom za szerzenie kultu bł. Edmunda oraz wszystkim, którzy modlą się przez przyczynę tego wspaniałego Patrona.

Codziennie w godzinie Miłosierdzia po Koronce, w naszej zakonnej kaplicy odprawiamy nieustanną nowennę przez przyczynę bł. Edmunda w intencjach, o które proszą nasi parafianie i wierni z całej Polski, a dzieci z naszego przedszkola każdego ranka modlitwą wstawienniczą proszą Ojca Edmunda o opiekę.

Każdego siódmego dnia miesiąca o godz. 6.30 odprawiana jest w naszym kościele Msza Święta o dar kanonizacji i za tych, którzy wzywają pomocy bł. Edmunda.

Przypominamy, że na filarze po prawej stronie kościoła jest mały ołtarzyk z relikwiami  bł. Edmunda. W najbliższą sobotę 7 sierpnia na Mszy św. o godz. 6.30  będziemy dziękować Panu Bogu za naszego Założyciela. Po Mszy Świętej będzie możliwość  błogosławieństwa relikwiami, otrzymania książeczki z modlitwami i „edmundowych pierników”

W dniu dzisiejszym rano, pomimo wakacyjnej soboty, Kościół NMP Królowej Polski wypełnił się wiernymi, co było dla nas miłą niespodzianką. Tradycyjnie już (od 12 lat w każdy 7 dzień miesiąca) przybyły również Siostry nasze ze Wspólnoty z ul. Grunwaldzkiej i ul. ks. Lisińskiego z przedstawicielami wychowanków. Eucharystię koncelebrowali: ks. Proboszcz Krzysztof Szczygielski, ks. Robert Płachta (emeryt) i ks. Janusz Marszałek (rodak). Siostry dodatkowo zaangażowały się w liturgię poprzez czytanie i Modlitwę wiernych. Podczas homilii ks. Proboszcz przedstawił sylwetkę Ojca Edmunda, a pod koniec Mszy św., korzystając z naszego „mini wydawnictwa”, pomodlił się litanią do Bł. Edmunda.

Na koniec serca służebniczek radowały się widząc liczną grupę parafian, podchodzących do indywidualnego błogosławieństwa relikwiami, po którym otrzymywali „edmundową broszurkę” i „piernikowe serca”.