Facebook

…i ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo

Dnia 14 sierpnia 2021 r. w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek w Starej Wsi dwie siostry nowicjuszki: s. Iryna i s. Izabela na ręce Matki Generalnej Beaty Chwistek złożyły I profesję zakonną.  Ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo wyraziły swoje pragnienie naśladowania Chrystusa i oddania się całym sercem temu Zgromadzeniu.
Polecajmy Bogu nasze siostry prosząc o wierność przyjętym zobowiązaniom.