Facebook

Na jubileusz przyszedł czas…

Na przełomie lipca i sierpnia w Starej Wsi odbyły się rekolekcje jubilackie prowadzone przez o. Tadeusza Hajduka SJ.

O. Rekolekcjonista wskazywał na relacje Jezusa z Ojcem, Duchem Świętym, Maryją, apostołami, uczniami i przyjaciółmi Jezusa. I tak w towarzystwie Jezusowym J spędziłyśmy siedem dni.

W uroczystość bł. Ojca Edmunda siostry obchodzące swoje jubileusze odnowiły śluby zakonne. Z naszej prowincji były to:

60 lat życia zakonnego: s. Cecylia Zbroszczyk

50 lat: s. Kazimiera Zając, s. Maria Kurnik, s. Aniela Zawierucka, s. Józefa Rebuś, s. Zofia Jaremko

25 lat: s. Magdalena Wolańczyk, s. Teresa Panek, s. Bożena Nizioł, s. Aneta Śmiała

Siostry dziękowały Bogu za łaskę powołania zakonnego i lata spędzone w zgromadzeniu oraz prosiły o wytrwanie w wierności Chrystusowi do końca życia.