Facebook

Odwiedziny sióstr misjonarek

Nasze Zgromadzenie od wielu lat prowadzi działalność misyjną w różnych zakątkach ziemi. Najwięcej placówek jest w Afryce, szczególnie w Zambii, ale też w Malawi, Tanzanii i Republice Południowej Afryki. Ponadto siostry pracują na Syberii w Rosji i w Moskwie, na Ukrainie, w Mołdawii, w Niemczech i we Włoszech. Dużą grupę sióstr stanowią siostry w USA, pracujące w stanie New Jersey, Floryda i Ohio. Ze względu na pandemię wiele sióstr nie może odwiedzić Polski już kolejny rok. Niektórym się jednak udało i odwiedziły nasz Dom Prowincjalny. Przyjazd sióstr misjonarek jest dla nas zawsze wielką radością, a opowiadaniom o misyjnych zakątkach nie ma końca. Siostry dzielą się swoimi radościami i smutkami, po prostu codziennością. Pracy jest wiele i bardzo różna, ale przede wszystkim to opieka nad dziećmi w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, pomoc najuboższym, chorym i cierpiącym. W ostatnim tygodniu w Leżajsku, kilka sióstr z jednej grupy nowicjackiej spotkało się po pięciu latach z siostrą Ireną pracującą w Columbus w USA. Jest to jedna z ostatnio założonych placówek przez Zgromadzenie w stanie Ohio, gdzie siostry prowadzą przedszkole. Radość ze spotkania była wielka, siostry wspominały swoje pierwsze lata w Zgromadzeniu i dzieliły się obecną pracą. Na zakończenie w kaplicy Domu Pielgrzyma przy Klasztorze oo. Bernardynów poprzez śpiew pieśni, zawierzyły swoje życie Maryi, modląc się o powołania zakonne i misyjne oraz za wszystkie siostry misjonarki:

„U Jej stóp zostawiam troski swe, oddaję Jej, Ona ciężar mój chce nieść. Składam dziś u Jej stóp troski, pragnienia, dziś u Matki składam tu”