Facebook

Poszukiwacze Ewangelii

W parafii Rymanów w sobotę, 21 sierpnia, odbyła się gra terenowa dla młodzieży „Poszukiwacze Ewangelii”. Wzięło w niej udział około 80 osób a inicjatorem zabawy był ks. wikariusz Piotr Fil. Po zakończeniu gry Siostry gościły młodzież na ognisku oraz zabawach oazowych. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zmęczeni, ale i zadowoleni.