Facebook

Federacyjne Spotkanie Junioratu Sióstr Służebniczek

„Bóg życia, powinien być spotykany każdego dnia, a nie od czasu do czasu. Podążanie za Jezusem nie jest decyzją podjętą raz na zawsze, ale jest codziennym wyborem.”

                                                                                                                         Papież Franciszek

            Przytoczone powyżej słowa Papieża Franciszka, bardzo mocno wpisały się w karty historii Federacyjnego Spotkania Junioratu Sióstr Służebniczek które miało miejsce w dniach 17- 19 września 2021 roku. Świadkiem miejsca owego zgromadzenia stał się Dom Generalny Sióstr Służebniczek w Dębicy, w którym na wszystkich czekał Pan Jezus z darem serdecznej życzliwości, uprzejmości oraz otwartości serc Swych Służebnic zamieszkujących ów dom.

            Federacyjny program spotkania, okazał się być bardzo bogaty. Całość wydarzeń zapoczątkowała wspólna modlitwa, jak również słowa przywitania przybyłych Sióstr Juniorystek, wraz z Siostrami Mistrzyniami skierowane przez Matkę Generalną Maksymillę Pliszkę. W wypowiedzianych słowach Matka Maksymilla zadała zgromadzonym dwa bardzo ważne pytania zapadające głęboko w pamięci. Mianowicie: Co to znaczy, że Kościół jest misyjny? oraz jakiej Służebniczki potrzebuje dzisiejszy Kościół? Wieczór uświetnił Musical „Jesus Christ Superstar”, zorganizowane przez Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze Domu Kultury „Mors”. Siostry miały okazje przyjrzeć się historii Jezusa Chrystusa, niejako z perspektywy oraz kultury tamtejszych czasów.

Eucharystia rozpoczęła kolejny dzień Federacyjnego Spotkania. Okolicznościową homilię oraz konferencję wygłosił o. Paweł Baraniecki OCD. Temat konferencji, to: „ Ukochanie i odnajdywanie Jezusa w codzienności. Świadomość Kościoła misyjnego.” Ojciec zaakcentował, iż misyjność to nie tylko posługa w odległych krajach. Misyjność to także codzienność w jakiej żyjemy. Podkreślił, że osobiste nawracanie się, posługa w najbliższym otoczeniu, bycie dla ludu oraz z ludem to pierwsza posługa na kanwie misyjnej, jaką przychodzi nam podjąć. Zwieńczeniem wygłoszonego słowa były prace w grupach. Owocny czas, obfitujący w  przemyślenia, refleksje Sióstr dotyczące omawianych treści. Była to także dobra okazja do wzajemnego poznania się. Sobotnie popołudnie to także odwiedziny Domu Macierzystego Sióstr w Dębicy i spotkanie z Ojcem Edmundem w jego pismach, które znajdują się w Archiwum Zgromadzenia. Obok spotkań międzyludzkich, spotkań z historią i wydarzeniami przeszłych czasów był także moment na osobiste spotkanie z Panem Bogiem podczas Adoracji. Był to najważniejszy moment „tu i teraz”, który zawarł w sobie Chrystusowe „Ja Jestem”, z „ja jestem” ludzkim każdej z nas. Było to „ja jestem”, zawarte w duchu gotowości podjęcia daru posług jakimi On nas obdarza, jak również duchowej radości z przynależności do rodziny zakonnej Sióstr Służebniczek. Nastał sobotni wieczór. Czas wspólnej kolacji, lecz także rekreacji przygotowanej przez Siostry Juniorystki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.

Dziewiętnastego września, w dość chłodny, niedzielny poranek uwielbiłyśmy Boga w Ofierze Eucharystycznej, jak również w modlitwie adoracyjnej. Wspólny obiad, podziękowania, gesty ogromnej wdzięczności finalizowały kolejne Spotkanie Federacyjne Junioratu.

Wydawać by się mogło, iż niedziela była końcem radości spotkania. Wręcz przeciwnie – to był początek nowego postrzegania, początek na nowo odkrytych pragnień, początek nowych znajomości a dla wielu Sióstr początek nowych dróg z naszym Panem. Oby to wszelkie dobro, które się dokonało w tym czasie przyczyniło się do większej chwały Bożej oraz stało się krokiem bliżej świętości każdej z Sióstr, bo jak słyszymy w prefacji: „Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.